Solucions del 25 de febrer

LLETRES: l + aegpsu, PARAULES: 142

Tutis
| espluga

Palíndroms
| ala o alà, allà

Solucions per prefixos
ag
| agalla, aglà, agulla
al
| ala o alà, alaga, alè, àlep,
| alga, algal, algeps, algú,
| all, allà, allassa, allau,
| al·lè, al·lel
ap
| aplega
as
| asèpal, asèpala
au
| aula
el
| ela, elapé, ell, ella,
| els, elul
es
| esguell o esgüell, eslau, espell, espluga
ga
| gal, gala o galà, galega, galga,
| gall, gal·la, gallega, gal·lès,
| gal·lesa, gasela
ge
| gel, gelea
gl
| gla, glassa
gu
| gual, güell, gules, gusla
la
| lapsa, lapse, lapsus, las,
| lassa
le
| legal, les, lesa, leu
ll
| lla, llaga, llapa, llapassa,
| llas, llassa, llau, llega,
| llegua, llepa, llepassa, lleu
lu
| lues, luge, lupa, lupus
pa
| paella, pagell, pagesalla, pal,
| pala, palau, pàlea, palès,
| palesa, palla o pal·la, pallassa, pallús,
| pallussa, palp, a palpes, papal,
| pàpula, paül, paula o paüla
pe
| pel o pèl, pela, pèlag, pelalla,
| pelasg, pelasga, peleà, pell,
| pella, pelussa, pesal, pesa-sals,
| peülla
pl
| pla, plaga, plagal, plapa,
| ple, plega, plepa, plus
pu
| puell, puella, pulla
sa
| sagal, sal, sala, salep,
| salpa, salpàs, salpassa, salpuga,
| salsa, saplà, saule
se
| segall, segalla, segell, segla,
| segle, sèguel, sella, sèpal
su
| sull, sulla
ul
| ulà, ull, ullal
us
| usual