Dades del 26 de febrer

LLETRES: d + aeimns, PARAULES: 159
PUNTS: 961, TUTIS: 5 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 4 4 6 7 7 1 0 0 29
d 5 9 15 14 12 5 6 2 1 69
e 0 1 1 3 3 2 3 0 0 13
i 0 4 4 0 3 1 1 0 0 13
m 0 4 2 5 2 0 0 0 0 13
n 0 1 2 4 2 0 0 0 0 9
s 1 2 3 1 2 2 1 1 0 13
Σ 6 25 31 33 31 17 12 3 1 159
Prefixos de dues lletres:
ad-7 ae-1 ai-2 am-4 an-12 as-3
da-15 de-30 di-24
ed-2 em-2 en-9
id-2 im-2 in-8 is-1
ma-4 me-8 mi-1
na-6 ne-1 ni-2
sa-5 se-7 si-1

Prefix freqüent de tres lletres:
des-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-42

Hi ha 5 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 adei-1 adeim-3
adeimn-3 adeimns-5 adeims-9 adein-4
adeins-3 adeis-1 adem-3 ademn-4
ademns-2 adems-4 aden-5 adens-11
ades-5 adi-3 adim-6 adimn-13
adimns-1 adin-14 adins-5 adis-3
adm-3 admn-2 adms-3 adn-5
adns-4 ads-1 dei-1 deim-3
deimn-2 deimns-1 deims-3 dein-1
deins-2 deis-2 dem-1 demns-1
dems-2 den-1 dens-1 des-2
dim-2 din-2 dins-1 dis-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'