Dades del 27 de febrer

LLETRES: p + aefir, PARAULES: 81
PUNTS: 401, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 1 3 3 2 0 1 12
e 0 0 0 0 0 0 0 0
f 0 0 0 0 0 0 0 0
i 0 0 0 0 0 0 0 0
p 5 14 18 8 5 4 4 58
r 1 2 2 1 4 1 0 11
Σ 8 17 23 12 11 5 5 81
Prefixos de dues lletres:
ap-5 ar-7
pa-30 pe-11 pi-13 pr-4
ra-5 re-4 ri-2

Prefix freqüent de tres lletres:
pap-12

Sufix freqüent de tres lletres:
par-8

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aefipr-1 aeip-1 aeipr-8 aep-1
aepr-20 afip-3 afipr-1 afp-1
aip-6 aipr-14 ap-3 apr-12
efipr-2 efpr-1 eipr-3 epr-2
ip-1 ipr-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'