Dades del 28 de febrer

LLETRES: b + aenrtv, PARAULES: 128
PUNTS: 755, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 2 2 7 0 1 1 0 0 13
b 5 12 13 19 17 7 2 0 1 76
e 1 1 0 0 0 1 1 2 0 6
n 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
r 0 1 2 3 1 4 0 1 1 13
t 0 2 0 3 2 1 3 0 0 11
v 0 1 1 0 0 2 2 0 0 6
Σ 6 19 19 33 21 16 9 3 2 128
Prefixos de dues lletres:
ab-6 ar-7
ba-50 be-18 br-8
eb-1 en-4 er-1
na-3
ra-2 re-11
ta-4 te-6 tr-1
ve-6

Prefix freqüent de tres lletres:
bar-29

Sufix freqüent de tres lletres:
era-10

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
ab-1 abe-1 aben-1 abenr-8
abenrt-18 abenrtv-1 abent-5 abentv-1
aber-8 abert-18 abertv-4 aberv-6
abet-4 abn-3 abnr-4 abnrt-2
abnt-2 abr-10 abrt-8 abrtv-1
abrv-2 abt-5 abv-1 be-1
ben-2 benr-1 benrt-1 bentv-1
ber-4 bert-1 berv-2 bet-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'