Dades de l’1 de març

LLETRES: i + chnopt, PARAULES: 78
PUNTS: 306, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 1 4 5 2 1 0 1 14
h 0 0 1 0 0 1 0 2
i 1 3 3 1 1 0 0 9
n 3 3 3 0 0 0 1 10
o 2 3 3 3 2 0 0 13
p 3 7 3 2 0 1 0 16
t 4 3 6 1 0 0 0 14
Σ 14 23 24 9 4 2 2 78
Prefixos de dues lletres:
ci-4 co-10
hi-2
ic-1 in-4 io-4
ni-8 no-2
oc-2 oi-2 on-1 oo-1 op-5 ot-2
pi-13 po-3
ti-12 to-2

Prefix freqüent de tres lletres:
pic-5

Sufix freqüent de tres lletres:
nic-10

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
chinopt-1 chip-1 cin-5 cino-6
cinop-1 cinot-5 cinp-2 cinpt-1
cint-1 cio-4 ciop-5 ciopt-5
ciot-6 cip-1 cipt-2 cit-1
in-1 ino-4 inop-3 inot-4
int-2 io-2 iop-2 iopt-2
iot-3 ip-1 ipt-4 it-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'