Dades del 2 de març

LLETRES: m + abefls, PARAULES: 76
PUNTS: 334, TUTIS: 2 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 3 2 1 2 1 0 1 10
b 0 1 2 3 1 1 1 9
e 2 2 0 0 1 1 0 6
f 2 2 1 0 1 1 0 7
l 1 3 3 1 1 0 0 9
m 6 6 6 4 3 1 1 27
s 1 3 3 1 0 0 0 8
Σ 15 19 16 11 8 4 3 76
Prefixos de dues lletres:
am-7 as-3
ba-4 be-1 bl-4
el-1 em-3 es-2
fa-2 fe-3 fl-2
la-5 le-1 ll-3
ma-17 me-10
sa-3 se-5

Prefix freqüent de tres lletres:
mal-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ama-8

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
abeflms-2 abelm-6 abelms-3 abem-2
abems-1 ablm-2 ablms-1 abm-3
abms-1 aeflm-2 aelm-6 aelms-6
aem-2 aems-5 aflm-2 afm-2
alm-9 alms-2 am-3 ams-5
efm-1 elm-4 elms-1 em-1
ems-4

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'