Solucions del 2 de març

LLETRES: m + abefls, PARAULES: 76

Tutis
| blasfem, blasfema

Palíndroms
| ama, mam, mem

Mots quadrats
| mama o mamà

Solucions per prefixos
am
| ama, amable, amàs, amb,
| amè, ameba, amebea
as
| asamela, asma, assemblea
ba
| balm, balma, bàlsam, bamba
be
| besamà
bl
| blasfem, blasfema, blasmable, blasme
el
| elm
em
| ema, embalall, emblema
es
| esma, esme
fa
| fam, fama
fe
| fem, femella, femellam
fl
| flam, flama
la
| lam, lama, lambel, lamé,
| lamel·la
le
| lema
ll
| llama, llema, lleme
ma
| mal, mala, malbé, malesa,
| mall, malla, mallal, mal·leable,
| malm, malsà, mam, mama o mamà,
| mamba, mamella, mamellam, mas,
| massa
me
| mel, melassa, melé, melsa,
| mem, mes o més, mesa, mesell,
| mesella, messes
sa
| salm, sama, samba
se
| sem, sema, semal, semema,
| sèsam