Dades del 4 de març

LLETRES: r + aeiop, PARAULES: 161
PUNTS: 777, TUTIS: 4 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 3 7 9 9 5 3 1 37
e 1 3 4 1 0 0 0 9
i 2 0 0 0 0 0 0 2
o 3 3 3 2 2 2 0 15
p 4 13 28 10 9 3 3 70
r 8 6 5 2 5 2 0 28
Σ 21 32 49 24 21 10 4 161
Prefixos de dues lletres:
ae-2 ai-3 ap-6 ar-26
er-9
ia-1 ir-1
oi-2 op-7 or-6
pa-26 pe-10 pi-7 po-10 pr-17
ra-13 re-9 ri-5 ro-1

Prefix freqüent de tres lletres:
arr-15

Sufix freqüent de tres lletres:
era-15

Hi ha 4 tutis:
- 2 de 7 lletres
- 2 de 8 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
aeiopr-4 aeior-1 aeipr-8 aeir-9
aeopr-9 aepr-20 aer-10 aiopr-8
aior-4 aipr-14 air-11 aopr-11
aor-4 apr-12 ar-3 eiopr-2
eior-1 eipr-3 eir-1 eopr-7
eor-2 epr-2 er-2 iopr-4
ior-3 ipr-1 opr-4 or-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'