Dades del 6 de març

LLETRES: e + aimptv, PARAULES: 69
PUNTS: 282, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 3 0 1 1 1 1 0 8
e 5 1 3 2 3 0 0 0 14
i 0 1 0 0 0 1 0 0 2
m 2 5 2 1 0 0 0 0 10
p 1 3 5 3 2 0 0 0 14
t 3 4 4 2 0 0 0 1 14
v 2 1 3 1 0 0 0 0 7
Σ 14 18 17 10 6 2 1 1 69
Prefixos de dues lletres:
am-1 ap-3 at-3 av-1
ei-1 em-6 ep-2 et-5
im-1 it-1
ma-2 me-6 mi-2
pa-2 pe-8 pi-4
ta-2 te-10 ti-2
va-1 ve-3 vi-3

Prefix freqüent de tres lletres:
emp-5

Sufix freqüent de tres lletres:
eta-10

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Subconjunts:
aei-1 aeim-1 aeimp-1 aeimpt-4
aeimptv-1 aeimt-2 aeip-1 aeipt-6
aeiptv-2 aeit-3 aeitv-1 aeiv-1
aem-2 aempt-3 aemt-4 aemv-1
aep-1 aept-5 aet-3 aetv-3
eimpt-1 eimt-3 eimtv-1 eipt-3
eiptv-1 eit-3 eitv-1 eiv-1
em-1 emt-2 ept-1 eptv-1
et-2 etv-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'