Dades del 7 de març

LLETRES: l + cdiopr, PARAULES: 112
PUNTS: 571, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 1 8 6 9 8 7 0 0 39
d 1 3 4 1 1 3 0 0 13
i 2 1 0 2 1 0 0 0 6
l 1 7 7 0 0 1 0 0 16
o 1 2 1 0 1 0 0 0 5
p 1 6 4 4 6 4 1 1 27
r 1 1 1 3 0 0 0 0 6
Σ 8 28 23 19 17 15 1 1 112
Prefixos de dues lletres:
ci-8 cl-7 co-22 cr-2
di-6 do-5 dr-2
id-3 il-2 io-1
li-6 ll-8 lo-2
ol-2 or-3
pi-7 pl-2 po-15 pr-3
ri-1 ro-5

Prefix freqüent de tres lletres:
pol-14

Sufix freqüent de tres lletres:
lor-8

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 8 lletres

Subconjunts:
cdil-2 cdilo-5 cdilop-4 cdilopr-2
cdilor-4 cdlo-1 cil-4 cilo-3
cilop-5 cilopr-6 cilor-7 cilp-2
cilr-2 clo-5 clop-2 clor-4
dil-2 dilo-2 dilop-2 dilopr-2
dilor-2 dilp-1 dilr-1 dlo-2
dlopr-1 dlor-5 il-2 ilo-2
ilop-5 ilopr-7 ilor-2 ilp-1
ilr-3 lop-5 lopr-1 lor-6

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'