Dades del 8 de març

LLETRES: s + efimn, PARAULES: 35
PUNTS: 162, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
e 1 1 3 3 0 0 0 8
f 1 1 1 0 0 0 1 4
i 0 0 0 2 0 0 0 2
m 1 0 1 2 1 0 0 5
n 0 0 0 0 0 0 0 0
s 4 3 6 0 2 1 0 16
Σ 7 5 11 7 3 1 1 35
Prefixos de dues lletres:
ef-1 em-1 en-3 es-3
fe-2 fi-2
ie-1 im-1
me-3 mi-2
se-8 si-8

Prefixos freqüents de tres lletres:
sen-4 sis-4

Sufix freqüent de tres lletres:
sme-5

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Subconjunts:
efimns-1 efins-1 efis-1 efns-1
efs-1 eimns-4 eims-7 eins-2
eis-1 emns-2 ems-4 ens-4
es-1 fims-1 fins-1 ims-1
ins-1 is-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'