Dades del 9 de març

LLETRES: v + acelor, PARAULES: 150
PUNTS: 855, TUTIS: 2 (2 DE PERFECTES)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 3 2 8 2 1 0 0 16
c 0 4 11 8 9 5 4 2 43
e 0 1 0 2 0 0 0 0 3
l 0 1 2 4 2 2 1 0 12
o 0 1 1 3 1 1 0 0 7
r 0 3 1 3 6 6 2 0 21
v 5 8 24 7 2 2 0 0 48
Σ 5 21 41 35 22 17 7 2 150
Prefixos de dues lletres:
al-4 ar-2 av-10
ca-15 ce-8 cl-11 co-9
el-1 ev-2
la-3 ll-9
or-2 ov-5
ra-2 re-12 ro-7
va-16 ve-18 vo-14

Prefix freqüent de tres lletres:
cav-12

Sufix freqüent de tres lletres:
var-14

Hi ha 2 tutis perfectes

Subconjunts:
acelorv-2 acelov-1 acelrv-10 acelv-1
aceorv-4 acerv-4 acev-2 aclorv-1
aclov-10 aclrv-3 aclv-3 acorv-3
acov-2 acrv-3 acv-2 aelorv-12
aelov-3 aelrv-10 aelv-3 aeorv-1
aerv-7 alorv-11 alov-4 alrv-7
alv-6 aorv-3 arv-7 celorv-2
celrv-1 ceorv-2 ceov-1 cerv-1
elorv-8 elov-2 elrv-2 elv-2
eorv-2 erv-1 lov-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'