Dades del 10 de març

LLETRES: d + aceimt, PARAULES: 130
PUNTS: 752, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 3 2 2 9 5 4 1 26
c 0 3 3 3 1 1 1 0 12
d 6 10 8 13 7 6 5 0 55
e 0 1 3 2 1 2 0 0 9
i 0 2 2 0 0 1 2 1 8
m 0 4 2 4 2 0 2 0 14
t 0 2 1 2 0 0 1 0 6
Σ 6 25 21 26 20 15 15 2 130
Prefixos de dues lletres:
ac-12 ad-10 ae-1 am-2 at-1
ca-9 ce-1 ci-2
da-8 de-12 di-35
ec-1 ed-4 ei-2 em-2
id-2 im-6
ma-4 me-9 mi-1
ta-1 te-2 ti-3

Prefix freqüent de tres lletres:
dia-13

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-17

Hi ha 2 tutis de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acd-1 acde-3 acdei-2 acdeim-7
acdeimt-2 acdeit-7 acdet-1 acdi-18
acdim-7 acdimt-3 acdit-7 acdm-3
acdt-2 ad-2 ade-2 adei-1
adeim-3 adeimt-8 adeit-2 adem-3
adet-2 adi-3 adim-6 adimt-4
adit-2 adm-3 admt-1 adt-1
cdei-3 cdeim-2 cdeit-4 cdi-2
cdit-1 dei-1 deim-3 deit-3
dem-1 dim-2 dimt-1 dit-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'