Solucions del 10 de març

LLETRES: d + aceimt, PARAULES: 130

Tutis
| acetamida, mediateca

Palíndroms
| dad

Mots quadrats
| dada o dadà, dic-dic

Solucions per prefixos
ac
| acadèmia, acadèmic, acadèmica, accadi,
| accàdia, accídia, acetamida, àcid,
| àcida, acidèmia, aciditat, acimada
ad
| adam, adàmic, adàmica, adamita,
| adamític, adamítica, addicta, addicte,
| adiatètic, adiatètica
ae
| aede
am
| amatada, amida
at
| atacada
ca
| cada, càdec, cadet, cadi,
| cadmi, càdmic, càdmica, caid,
| camada
ce
| cecidi
ci
| cicadàcia, cicadata
da
| daci, dàcia, dad, dada o dadà,
| daic, daica, dama o damà, data
de
| dea, decà, dècada, decidida,
| decidit, dècim, dècima, deïcida,
| deïcidi, deïtat, demà, dematí
di
| dia, diac, diaca, diàcid,
| diàcida, diada, diadema, diademada,
| diademat, diàdic, diàdica, diatètic,
| diatètica, dic, dic-dic, dictam,
| dictat, díctic, díctica, dida,
| didàctic, didàctica, dídim, dídima,
| didimi, diè, dieta, dietètic,
| dietètica, dimidiada, dimidiat, dit,
| dita o dità, ditada, ditet
ec
| ecidi
ed
| edat, edema, edetà, edicte
ei
| eidètic, eidètica
em
| emaciada, emídid
id
| idea, ídem
im
| imada, imida, immediat, immediata,
| immeditada, immeditat
ma
| macada, macadam, macadàmia, mamada
me
| meda, mede, medi, medià,
| mediat, mediata, mediateca, mèdic,
| mèdica
mi
| mida
ta
| tacada
te
| tedi, teid
ti
| tímid, tímida, timiditat