Dades de l’11 de març

LLETRES: e + anort, PARAULES: 174
PUNTS: 1136, TUTIS: 20 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 4 6 10 5 3 2 1 32
e 5 6 9 9 4 7 1 0 41
n 3 3 2 0 2 0 1 0 11
o 0 0 0 0 2 0 0 0 2
r 3 4 8 13 5 4 0 0 37
t 2 4 12 19 10 2 1 1 51
Σ 14 21 37 51 28 16 5 2 174
Prefixos de dues lletres:
ae-1 an-8 ar-15 at-8
en-20 er-15 et-6
ne-8 no-3
or-2
ra-7 re-25 ro-5
ta-4 te-20 to-16 tr-11

Prefixos freqüents de tres lletres:
ent-15 tor-15

Sufix freqüent de tres lletres:
era-22

Hi ha 20 tutis:
- 1 de perfecte
- 8 de 7 lletres
- 7 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aen-2 aenor-2 aenort-20 aenot-1
aenr-10 aenrt-29 aent-8 aeort-6
aer-10 aert-28 aet-3 en-1
eno-1 enor-1 enort-9 enot-1
enr-2 enrt-9 ent-2 eor-2
eort-13 er-2 ert-10 et-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'