Dades del 12 de març

LLETRES: p + acilmt, PARAULES: 145
PUNTS: 727, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 3 4 7 10 0 0 0 0 26
c 1 4 6 6 5 0 2 0 1 25
i 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
l 0 0 2 0 2 1 0 0 0 5
m 0 1 1 2 1 0 0 0 0 5
p 8 15 19 12 6 4 0 0 0 64
t 2 5 6 2 0 0 1 0 0 16
Σ 13 28 39 30 24 6 4 0 1 145
Prefixos de dues lletres:
ac-1 al-3 am-4 ap-15 at-3
ca-18 cl-7
im-4
la-2 ll-3
ma-5
pa-37 pi-20 pl-7
ta-9 ti-7

Prefix freqüent de tres lletres:
pal-20

Sufix freqüent de tres lletres:
apa-9

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
acilmp-1 acilmpt-2 acilp-5 acilpt-5
acimp-2 acip-3 acipt-11 aclmp-3
aclp-6 aclpt-5 acmp-2 acmpt-1
acp-4 acpt-3 ailmp-3 ailmpt-1
ailp-9 ailpt-6 aimp-2 aimpt-4
aip-6 aipt-9 almp-5 almpt-3
alp-8 alpt-9 amp-3 ampt-3
ap-3 apt-6 cilmpt-1 cilp-2
cip-1 cipt-2 ilp-1 ip-1
ipt-4

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'