Dades del 13 de març

LLETRES: n + giouy, PARAULES: 25
PUNTS: 103, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
g 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
i 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
n 7 1 3 2 0 1 0 1 0 1 16
o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
u 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 8 6 5 3 0 1 0 1 0 1 25
Prefixos de dues lletres:
gi-2 go-2 gu-1
ig-1 io-1
ni-8 no-3 nu-2 ny-3
oo-1
un-1

Prefix freqüent de tres lletres:
nin-7

Sufixos freqüents de tres lletres:
nio-2 ino-2 oni-2 noi-2 nou-2

Hi ha 1 tuti de 12 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
gin-3 gino-2 ginou-1 ginouy-1
ginoy-1 ginu-2 giny-1 gno-1
in-1 ino-4 inou-2 inu-1
no-1 nou-1 nu-2 nuy-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'