Dades del 14 de març

LLETRES: u + acdino, PARAULES: 74
PUNTS: 361, TUTIS: 3 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 2 1 2 2 2 0 1 11
c 3 4 5 5 2 2 1 0 22
d 3 1 2 1 0 0 0 0 7
i 0 2 0 1 2 1 1 0 7
n 7 1 5 3 1 0 0 0 17
o 0 0 1 1 1 0 0 0 3
u 1 3 2 0 0 1 0 0 7
Σ 15 13 16 13 8 6 2 1 74
Prefixos de dues lletres:
ad-2 ai-1 an-3 au-5
ca-8 co-5 cu-9
da-1 di-1 do-1 du-4
in-5 iu-2
na-3 ni-3 no-3 nu-8
oc-2 ou-1
ua-1 un-6

Prefix freqüent de tres lletres:
cau-4

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-10

Hi ha 3 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
acdinou-3 acdinu-2 acdiou-3 acdiu-1
acdnu-2 acdou-1 acdu-5 acinou-2
acinu-4 aciou-1 aciu-1 acnou-1
acnu-1 acu-7 adinu-4 adiou-2
adiu-1 adnou-1 adnu-3 adou-1
adu-1 ainu-2 anu-3 cdinou-2
cdiou-1 cdu-2 cinou-3 cinu-2
ciu-1 cnu-1 cou-1 cu-1
dinou-1 dou-1 inou-2 inu-1
nou-1 nu-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'