Solucions del 14 de març

LLETRES: u + acdino, PARAULES: 74

Tutis
| adunació, conduïda, inundació

Palíndroms
| cuc, nun

Solucions per prefixos
ad
| adducció, adunació
ai
| ainu
an
| ancuda, anunci, anunciació
au
| aüc, auca, audàcia, audició,
| àudio
ca
| cacau, caduc, caduca, canuda,
| cau, caua, caució, caudada
co
| cocou, cocouada, còncau, conducció,
| conduïda
cu
| cua, cuada, cuc, cuca,
| cucada, cudú, cuïc, cuina,
| cuinada
da
| dau
di
| dinou
do
| doiuda
du
| duana, duc, duna, duo
in
| inducció, induïda, innocu, innòcua,
| inundació
iu
| iuan, iuca
na
| nadiu, nadiua, nau
ni
| ninou, niu, niuada
no
| nociu, nou, nounada
nu
| nua, nuada, nuc, nuca,
| nun, nunci, núncia, nuu
oc
| occidu, occídua
ou
| ouada
ua
| uadi
un
| una, uncinada, unció, únic,
| única, unió