Dades del 15 de març

LLETRES: x + aelnrt, PARAULES: 86
PUNTS: 475, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 0 1 1 4 1 1 0 8
e 0 1 2 3 3 4 0 13
l 1 1 2 3 1 1 0 9
n 0 1 0 1 0 0 0 2
r 0 0 2 3 3 1 0 9
t 1 4 3 3 0 2 1 14
x 2 6 7 8 5 1 2 31
Σ 4 14 17 25 13 10 3 86
Prefixos de dues lletres:
al-2 an-4 at-2
el-2 en-3 ex-8
la-5 ll-4
na-1 ne-1
ra-4 re-5
ta-5 te-6 tx-3
xa-25 xe-6

Prefix freqüent de tres lletres:
xar-13

Sufixos freqüents de tres lletres:
era-9 xar-9

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
aelnrtx-1 aelnrx-2 aelnx-1 aelrtx-3
aelrx-1 aeltx-4 aelx-1 aenrtx-6
aenrx-5 aentx-4 aenx-3 aertx-9
aerx-6 aetx-2 alnrtx-1 alntx-1
alnx-2 alrtx-1 alrx-2 altx-2
alx-4 anrtx-1 antx-1 anx-1
artx-4 arx-3 atx-7 eltx-2
enrtx-1 enx-1 ertx-1 etx-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'