Dades del 16 de març

LLETRES: o + cdirv, PARAULES: 71
PUNTS: 279, TUTIS: 3 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 3 7 4 4 2 0 0 20
d 2 4 2 2 2 0 0 12
i 3 2 2 0 0 0 0 7
o 6 5 3 1 2 0 1 18
r 2 2 1 1 0 0 0 6
v 1 2 2 2 1 0 0 8
Σ 17 22 14 10 7 0 1 71
Prefixos de dues lletres:
co-19 cr-1
di-7 do-5
ic-1 id-1 io-3 iv-2
oc-3 od-1 oi-4 or-7 ov-3
ri-1 ro-5
vi-7 vo-1

Prefix freqüent de tres lletres:
cor-9

Sufixos freqüents de tres lletres:
ori-4 dor-4

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 7 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 4 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
cdio-6 cdior-4 cdiorv-3 cdiov-2
cdo-2 cdor-2 cio-4 cior-5
co-2 cor-8 dio-6 dior-6
diorv-1 diov-2 do-1 dor-1
io-2 ior-3 iorv-7 iov-3
or-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'