Dades del 17 de març

LLETRES: m + aeinpt, PARAULES: 172
PUNTS: 1123, TUTIS: 11 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 14 Σ
a 2 4 7 9 5 6 4 2 0 0 0 0 39
e 1 1 4 2 7 2 0 2 2 2 0 0 23
i 0 2 4 2 0 6 2 3 0 1 0 1 21
m 7 15 13 10 2 2 1 1 1 0 0 0 52
n 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
p 1 0 2 4 5 2 2 2 0 0 0 0 18
t 2 1 4 4 1 2 0 0 1 0 0 0 15
Σ 13 24 35 31 20 22 9 10 4 3 0 1 172
Prefixos de dues lletres:
ai-2 am-22 an-8 ap-2 at-5
ei-1 em-12 en-8 ep-1 et-1
ie-1 im-13 in-6 it-1
ma-31 me-10 mi-11
ne-1 ni-3
pa-11 pe-2 pi-5
ta-6 te-4 ti-5

Prefix freqüent de tres lletres:
man-15

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-42

Hi ha 11 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 8 lletres
- 4 de 9 lletres
- 4 de 10 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aeim-1 aeimn-2 aeimnpt-11 aeimnt-18
aeimp-1 aeimpt-4 aeimt-2 aem-2
aemn-4 aemnp-1 aemnpt-6 aemnt-14
aempt-3 aemt-4 aim-7 aimn-13
aimnt-16 aimp-2 aimpt-4 aimt-8
am-3 amn-3 amnp-2 amnpt-1
amnt-4 amp-3 ampt-3 amt-4
eimnpt-4 eimnt-6 eimpt-1 eimt-3
em-1 emnt-3 emt-2 im-1
imn-3 imnt-1 imt-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'