Dades del 18 de març

LLETRES: r + abntu, PARAULES: 106
PUNTS: 493, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 3 7 6 9 2 0 1 28
b 2 5 7 9 4 0 0 27
n 0 1 0 3 0 0 0 4
r 4 4 4 3 0 0 0 15
t 2 3 5 5 9 0 0 24
u 0 3 2 3 0 0 0 8
Σ 11 23 24 32 15 0 1 106
Prefixos de dues lletres:
ab-2 an-4 ar-14 at-5 au-3
ba-17 br-7 bu-3
na-3 nu-1
ra-10 ru-5
ta-16 tr-3 tu-5
un-2 ur-6

Prefix freqüent de tres lletres:
bar-16

Sufix freqüent de tres lletres:
tar-9

Hi ha 1 tuti de 7 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 2 de 7 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 3 de 6 lletres

Subconjunts:
abnr-4 abnrt-2 abnrtu-1 abnru-2
abr-10 abrt-8 abrtu-6 abru-4
anr-9 anrt-6 anrtu-4 anru-8
ar-3 art-16 artu-14 aru-4
brtu-1 bru-2 rtu-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'