Dades del 19 de març

LLETRES: c + adegin, PARAULES: 128
PUNTS: 683, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 6 3 4 5 0 1 1 0 21
c 4 11 11 13 6 4 2 0 0 51
d 1 4 3 4 6 2 0 1 0 21
e 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4
g 1 0 1 1 1 2 0 1 1 8
i 2 3 2 3 3 1 0 3 0 17
n 0 2 2 0 1 0 1 0 0 6
Σ 10 26 23 26 23 9 4 6 1 128
Prefixos de dues lletres:
ac-15 ag-1 an-5
ca-33 ce-4 ci-14
da-5 de-8 di-8
ec-2 ed-2
ge-6 gi-2
ia-1 ic-2 in-14
na-1 ne-2 ni-3

Prefix freqüent de tres lletres:
can-21

Sufix freqüent de tres lletres:
cia-20

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 3 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
ac-1 acd-1 acde-3 acdegin-1
acdei-2 acdein-7 acden-4 acdg-1
acdgin-1 acdgn-1 acdi-18 acdin-9
acdn-2 aceg-1 acegin-6 acein-5
acen-4 acgin-1 aci-11 acin-17
acn-8 cdei-3 cdein-3 cdi-2
cdin-2 ce-1 ceg-1 cegin-3
cei-1 cein-2 cgin-1 cin-5

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'