Dades del 20 de març

LLETRES: j + aelort, PARAULES: 45
PUNTS: 341, TUTIS: 5 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 8
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
j 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 6
l 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 7
o 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
r 0 2 4 1 4 2 0 0 0 0 13
t 0 0 1 1 1 4 0 1 0 1 9
Σ 1 4 7 7 11 11 2 1 0 1 45
Prefixos de dues lletres:
al-8
ja-2 je-1 jo-3
ll-7
or-2
ra-9 ro-4
ta-4 te-1 to-4

Prefix freqüent de tres lletres:
raj-7

Sufix freqüent de tres lletres:
jar-19

Hi ha 5 tutis:
- 1 de perfecte
- 3 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 5 lletres

Subconjunts:
aejlor-3 aejlort-5 aejlr-2 aejlrt-5
aejlt-1 aejor-1 aejort-4 aejr-1
aejrt-3 ajlo-2 ajlor-4 ajlort-2
ajlot-2 ajor-1 ajot-1 ajr-2
ajrt-1 ejlo-1 ejlor-1 ejlort-1
ejt-1 jor-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'