Solucions del 21 de març

LLETRES: i + aeops, PARAULES: 63

Tutis
| aposiopesi, espaiós, espaiosa, poesia

Palíndroms
| iai, sis

Mots quadrats
| ai-ai, iaia, io-io, oioi,
| pai-pai, pipí

Solucions per prefixos
ai
| ai-ai
ap
| apèpsia, api, aposiopesi
as
| asèpsia, aspi, assassí
ei
| eia
ep
| epopeia
es
| espai, espaiós, espaiosa, espasí,
| espí, espia, espió
ia
| iai, iaia, iaio
io
| io-io
oa
| oasi
oi
| oioi, oiós, oiosa
op
| opi
os
| ossi, òssia
pa
| paia, paio, pai-pai, país,
| paisà, papaia, papió, passi,
| passió
pe
| peia
pi
| pia, pió, pipa, pipí,
| pis, pisa o pisà, pispa
po
| poesia, poise, possessió
ps
| psi
sa
| saia, saió
se
| sèpia, sèpsia, sessió
si
| sia, sipai, sípia, sipió,
| sipo, sis, sisè, sisó
so
| soia, sòsia