Dades del 22 de març

LLETRES: b + filotu, PARAULES: 50
PUNTS: 201, TUTIS: 1 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
b 5 15 8 6 1 0 1 0 0 1 37
f 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
o 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
t 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 7 18 13 8 2 0 1 0 0 1 50
Prefixos de dues lletres:
bi-11 bl-1 bo-13 bu-12
fi-1 fu-2
li-2 ll-1 lo-1
ob-4
tu-2

Prefixos freqüents de tres lletres:
bit-5 bol-5 bot-5

Sufixos freqüents de tres lletres:
llo-3 bol-3 lit-3

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres
- 1 de 12 lletres

Subconjunts:
bfi-1 bfilo-4 bfilotu-1 bfitu-1
bflotu-1 bflu-1 bfou-1 bfu-1
bil-2 bilo-3 bilot-6 biltu-1
bilu-1 bio-1 biot-5 bit-1
bitu-1 biu-1 blo-5 blou-1
bltu-1 blu-2 bo-1 bot-2
bou-2 btu-2 bu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'