Solucions del 23 de març

LLETRES: a + dgitz, PARAULES: 51

Tutis
| atzagaiada

Palíndroms
| agà, dad, gag, iai,
| tat

Mots quadrats
| ai-ai, dada o dadà, iaia, tatà

Solucions per prefixos
ad
| adagi
ag
| agà, àgata, agitada, agitat
ai
| ai-ai
at
| atzagaia, atzagaiada, atziaga
az
| azida, àzig, àziga
da
| dad, dada o dadà, daga, data
di
| dia, diada, dida, digitada,
| digitat, dita o dità, ditada
ga
| gàdid, gadità, gag, gai,
| gaia, gaiada, gaiat, gaiata,
| gaig, gaita, gat, gata,
| gatada
gi
| giga, gita, gitat
ia
| iai, iaia
ta
| tai, taigà, tat, tatà
ti
| tia, tita o tità
zi
| ziga-zaga, zig-zag, zigzagada, zigzagat