Solucions del 24 de març

LLETRES: e + acdmps, PARAULES: 95

Tutis
| empescada, escampada

Palíndroms
| cec, mem, ses

Solucions per prefixos
ac
| accés, acme
ad
| adés
ae
| aede
am
| amè, àmec
as
| ase
ca
| càdec, cama-sec, cama-seca
ce
| cec, cep, cepada
da
| damascè, damassè
de
| dea, decà, dècada, decés,
| deessa, demà, demés, des,
| desada, desca, descada, desè,
| desesma, desesme, despecec, despesa
ec
| ecs
ed
| edema
em
| ema, empassada, empès, empesa,
| empescada
es
| esca, escac, escacada, escacs,
| escada, escama, escamp, escampa,
| escampada, escap, escapada, escàs,
| escassa, escassesa, esma, esme,
| espadada, espasa, espasada, espasme,
| espès, espessa, essa
ma
| masec
me
| mec, meca, meda, mede,
| mem, mes o més, mesa, mesada,
| mesc, messes
pa
| papessa
pe
| pec, pedada, pepa, pes,
| pesada, pesadesa, pesca, pescada
ps
| pse
sa
| sàmec
se
| sec, seca o secà, secada, seda,
| sedàs, sedec, sem, sema,
| semada, semema, ses, sèsam