Solucions de l’1 d’abril

LLETRES: g + aeipru, PARAULES: 177

Tutis
| paraigüer, paraigüera, paraigüeria, parrupeig

Palíndroms
| agà, gag

Mots quadrats
| agar-agar, gara-gara

Solucions per prefixos
ag
| agà, àgape, agar, agar-agar,
| agarè, agarrar, agra, agrair,
| agrari, agrària, agre, agregar,
| agrer, agrera, agrir, agrupar,
| aguar
ai
| aigua, aigüer, aigüera, aireig
ap
| apagar, apegar
ar
| arega, aregar, argiu, argue,
| argüir, arpegi, arpegiar, arruga,
| arrugar
au
| auge, àugur, augurar, auguri,
| auriga
eg
| egea, egeu, egregi, egrègia,
| egua, egüer, egüera, eguí
ep
| epigea, epigeu
er
| erg, erigir, eruga
eu
| euga
ga
| gag, gai, gaia, gaig,
| gaire, gara-gara, gàrgara, garra,
| garrepa, garreperia, garrí, garriga,
| garrigar, garriguer, garriguera, gauge
ge
| gep, gepa, gerga, gerra,
| gerrer, gerrera, gerreria
gi
| giga, gigre, gir, gira,
| girar, girigar
gr
| gra, grapa, grapar, grapeig,
| grappa, grau, grauer, grauera,
| grega, gregari, gregària, greu,
| greuge, grier, grip, gripau,
| grípia, griu, grua, gruar,
| gruer, gruera, grup
gu
| gúa, guaira, guapa, guarà,
| guarir, guerra, guerrer, guerrera,
| guia, guiar, guier, guiera,
| guipar, guipur, gur, guru
ir
| irrigar
pa
| paga o pagà, pagaia, pagar, pagaré,
| pagre, pàguera, papagai, paraguaià,
| paraigua, paraigüer, paraigüera, paraigüeria,
| parrupeig
pe
| pega, pegaire, pegar, peguera,
| peregrí, pergirar, perigeu
pi
| piga, pigarg, pigra, pigre,
| piragua
pr
| pregar, pregària, preguera
pu
| puagra, puig, purga, purgar
ra
| rager, ragera, raig, raiguer
re
| reagregar, reerigir, reg, rega,
| regar, regera, regi, règia,
| regir, regirar, regruar, reguer,
| reguera, reguiu, reig, repapieig
ru
| ruga, rugir
ui
| uigur
ur
| urgir, uruguaià