Dades de l’11 d’abril

LLETRES: d + achimo, PARAULES: 100
PUNTS: 484, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 2 3 5 1 1 1 15
c 0 6 1 6 2 0 1 0 16
d 7 9 7 9 2 0 1 1 36
h 0 0 0 1 0 2 0 0 3
i 2 0 4 2 3 1 0 0 12
m 0 5 1 5 1 0 1 0 13
o 2 2 1 0 0 0 0 0 5
Σ 11 24 16 26 13 4 4 2 100
Prefixos de dues lletres:
ac-8 ad-6 am-1
ca-7 ci-1 co-8
da-9 dh-1 di-21 do-5
ha-1 ho-2
id-3 im-5 io-4
ma-5 mi-3 mo-5
od-2 oi-3

Prefix freqüent de tres lletres:
dia-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-14

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acd-1 acdhimo-1 acdi-18 acdim-7
acdimo-5 acdio-9 acdm-3 acdmo-4
acdo-1 ad-2 adh-1 adhm-1
adi-3 adim-6 adimo-2 adio-2
adm-3 admo-3 ado-1 cdhimo-1
cdi-2 cdimo-3 cdio-6 cdo-2
dim-2 dimo-3 dio-6 dmo-1
do-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'