Dades del 19 d’abril

LLETRES: r + aloty, PARAULES: 99
PUNTS: 427, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 2 5 0 1 0 0 1 11
l 1 3 4 1 0 0 0 0 9
o 2 7 1 1 0 0 0 0 11
r 6 7 6 4 5 0 0 0 28
t 3 7 11 10 6 1 2 0 40
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 14 26 27 16 12 1 2 1 99
Prefixos de dues lletres:
al-4 ao-1 ar-4 at-2
la-1 ll-7 lo-1
ol-2 or-9
ra-15 ro-13
ta-22 to-12 tr-6

Prefix freqüent de tres lletres:
tar-16

Sufix freqüent de tres lletres:
lar-13

Hi ha 1 tuti de 7 lletres

Hi ha 7 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
alor-12 alort-7 alorty-1 alr-7
alrt-11 aor-4 aort-16 ar-3
art-16 lor-6 lort-3 or-1
ort-12

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'