Dades del 20 d’abril

LLETRES: v + abilnt, PARAULES: 66
PUNTS: 341, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 3 4 2 0 1 1 0 0 0 12
b 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 7
i 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
l 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
n 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0 8
t 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
v 4 8 4 5 3 2 3 1 0 0 30
Σ 6 16 14 10 8 5 5 1 0 1 66
Prefixos de dues lletres:
al-5 av-7
ba-4 bi-2 bl-1
il-1 in-2 iv-1
la-2 ll-1
na-5 ni-3
ta-2
va-10 vi-20

Prefix freqüent de tres lletres:
vil-8

Sufix freqüent de tres lletres:
tat-8

Hi ha 1 tuti de 12 lletres

Subconjunts:
abilntv-1 abiltv-1 abilv-2 abitv-1
abiv-2 ablv-2 abv-1 ailntv-2
ailnv-8 ailtv-8 ailv-7 aintv-6
ainv-1 aitv-2 aiv-5 alnv-2
altv-1 alv-6 antv-1 anv-1
atv-1 ilnv-1 ilv-1 intv-1
inv-1 itv-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'