Dades del 26 d’abril

LLETRES: s + aberz, PARAULES: 52
PUNTS: 275, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 0 1 0 2 0 0 1 5
b 1 3 7 2 1 0 0 0 14
e 0 1 1 0 0 4 0 1 7
r 2 1 4 2 1 1 0 0 11
s 2 3 5 1 1 1 1 0 14
z 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 7 8 18 5 5 6 1 2 52
Prefixos de dues lletres:
ab-1 ar-3 as-1
ba-7 be-3 br-4
es-7
ra-9 re-2
sa-8 se-6
za-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
bas-6 ras-6

Sufix freqüent de tres lletres:
sar-9

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Subconjunts:
abers-11 abersz-2 abes-3 abrs-6
abs-3 aers-10 aes-2 ars-7
asz-1 bers-1 bes-1 ers-4
es-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'