Dades del 8 de maig

LLETRES: n + ailmu, PARAULES: 71
PUNTS: 323, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 2 5 4 6 4 1 22
i 0 2 1 0 1 0 4
l 0 0 5 4 0 1 10
m 0 3 5 5 3 1 17
n 8 5 3 0 0 0 16
u 1 1 0 0 0 0 2
Σ 11 16 18 15 8 3 71
Prefixos de dues lletres:
ai-3 al-7 am-3 an-8 au-1
im-1 in-2 iu-1
la-2 li-3 ll-3 lu-2
ma-10 mi-7
na-4 ni-7 nu-5
ul-1 un-1

Prefix freqüent de tres lletres:
man-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-14

Hi ha 2 tutis de 7 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
ailmn-8 ailmnu-2 ailn-7 ailnu-3
aimn-13 ain-5 ainu-2 almnu-3
aln-4 alnu-7 amn-3 an-2
anu-3 imn-3 imnu-1 in-1
inu-1 lnu-1 nu-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'