Dades del 9 de maig

LLETRES: f + aceino, PARAULES: 73
PUNTS: 403, TUTIS: 2 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
a 1 1 1 5 2 1 0 0 0 0 0 11
c 2 3 3 1 1 0 3 2 0 0 1 16
e 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
f 5 9 6 6 4 1 0 0 2 0 0 33
i 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4
n 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
o 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Σ 10 15 11 13 8 5 3 4 2 1 1 73
Prefixos de dues lletres:
af-10 an-1
ca-6 ci-2 co-8
ef-3
fa-7 fe-9 fi-5 fo-12
in-4
na-1
of-5

Prefix freqüent de tres lletres:
fen-7

Sufixos freqüents de tres lletres:
cia-10 cio-10

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 11 lletres
- 1 de 13 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
acef-1 acefi-2 acefin-5 acefino-2
acefio-2 acefn-1 acefo-1 acf-1
acfi-1 acfin-2 acfino-11 acfio-4
acfo-2 aef-1 aefin-3 aefn-1
afi-2 afin-3 afino-1 afio-2
afn-1 afno-3 afo-1 cefin-1
cefino-2 cefio-1 cefn-2 cefo-1
cfi-1 cfino-2 cfio-4 cfo-2
fno-2 fo-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'