Dades de l’11 de maig

LLETRES: i + cfnot, PARAULES: 66
PUNTS: 272, TUTIS: 1 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 1 5 6 3 2 0 1 18
f 2 1 3 2 1 0 0 9
i 1 3 3 1 1 0 0 9
n 3 2 3 0 0 0 1 9
o 1 3 2 2 1 0 0 9
t 3 3 5 1 0 0 0 12
Σ 11 17 22 9 5 0 2 66
Prefixos de dues lletres:
ci-5 co-13
fi-6 fo-3
ic-1 in-4 io-4
ni-7 no-2
oc-1 of-2 oi-2 on-1 oo-1 ot-2
ti-11 to-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
cin-4 con-4 nin-4 tit-4

Sufix freqüent de tres lletres:
nic-9

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
cfi-1 cfino-2 cfinot-1 cfio-4
cfiot-4 cfit-2 cin-5 cino-6
cinot-5 cint-1 cio-4 ciot-6
cit-1 fint-2 fiot-2 fit-1
in-1 ino-4 inot-4 int-2
io-2 iot-3 it-3

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'