Dades del 19 de maig

LLETRES: i + abmnsu, PARAULES: 119
PUNTS: 519, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 8 6 6 4 1 2 29
b 2 4 6 5 0 0 0 17
i 1 6 1 2 1 1 1 13
m 3 3 9 7 2 1 0 25
n 2 4 4 3 2 0 0 15
s 3 8 3 3 2 0 0 19
u 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 14 33 29 26 11 3 3 119
Prefixos de dues lletres:
ab-7 ai-6 am-5 an-7 as-4
ba-9 bi-5 bu-3
ia-2 ib-1 im-2 in-7 iu-1
ma-13 mi-11 mu-1
na-6 ni-7 nu-2
sa-5 si-10 su-4
ui-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
ins-6 mas-6 min-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-13

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
abi-3 abim-2 abimn-3 abimnsu-1
abimsu-1 abin-2 abins-4 abinu-4
abis-8 abisu-2 abiu-1 ai-3
aim-7 aimn-13 aimns-4 aims-10
aimsu-2 ain-5 ains-13 ainsu-1
ainu-2 ais-3 aisu-2 bimnsu-2
bimsu-1 bis-2 bisu-2 biu-1
im-1 imn-3 imnsu-1 imnu-1
ims-1 imsu-1 in-1 ins-1
insu-1 inu-1 is-1 isu-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'