Solucions del 18 de maig

LLETRES: a + bçdelp, PARAULES: 107

Tutis
| apedaçable

Palíndroms
| ala o alà, allà, apa, dad,
| pap

Mots quadrats
| baba, dada o dadà, papa o papà

Solucions per prefixos
ab
| abadal, abell, abella
ae
| aede
al
| ala o alà, alada, alb, alba,
| albada, aldea o aldeà, alè, àlep,
| all, allà, allada, al·lè,
| al·lel, alça, alçada
ap
| apa, apedaçable, apedaçada, apel·lable
ba
| baba, a la babalà, babel, bable,
| bada, badada, badall, bala,
| balada, balb, balba, balda,
| baldada, baldell, ball, balla,
| ballable, ballada, balç
be
| beabà, bella
bl
| bla, blada, bleda o bledà
da
| dad, dada o dadà, dal, dall,
| dalla, dallada
de
| dea, dèdal, delada, dellà,
| deçà
el
| ela, elapé, ella
la
| label
ll
| lla, lladella, llapa, llaç,
| llaçada, llepa, llepada
pa
| padda, paella, paellada, pal,
| pala, palada, pàlea, palla o pal·la,
| pallada, palp, palpable, palpada,
| pap, papa o papà, papable, papada,
| papal
pe
| pedada, pedal, pedalada, pedaç,
| pela, pelable, pelada, peladella,
| pelalla, peleà, pella, pepa,
| peça
pl
| pla, plapa, plaça, plaçada,
| plebà, pleballa, plebea, plepa