Dades del 20 de maig

LLETRES: r + amntu, PARAULES: 120
PUNTS: 613, TUTIS: 5 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 3 10 8 8 4 0 1 0 34
m 2 3 7 6 4 2 0 0 24
n 0 1 0 3 0 0 0 0 4
r 5 5 8 4 0 0 0 0 22
t 2 4 6 8 7 2 1 1 31
u 0 2 1 2 0 0 0 0 5
Σ 12 25 30 31 15 4 2 1 120
Prefixos de dues lletres:
am-8 an-4 ar-14 at-5 au-3
ma-14 mu-10
na-3 nu-1
ra-15 ru-7
ta-16 tr-11 tu-4
un-2 ur-3

Prefix freqüent de tres lletres:
tar-13

Sufixos freqüents de tres lletres:
rar-12 tar-12

Hi ha 5 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres
- 2 de 7 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 3 de 6 lletres

Subconjunts:
amnr-2 amnrt-2 amnrtu-5 amnru-2
amr-15 amrt-9 amrtu-9 amru-8
anr-9 anrt-6 anrtu-4 anru-8
ar-3 art-16 artu-14 aru-4
mru-2 rtu-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'