Dades del 21 de maig

LLETRES: c + dilosu, PARAULES: 122
PUNTS: 598, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 8 12 14 9 10 7 1 1 62
d 3 1 3 3 1 0 1 1 13
i 1 0 1 1 1 0 0 0 4
l 0 3 7 0 2 0 0 0 12
o 2 1 2 1 3 0 0 0 9
s 3 3 6 4 3 1 1 0 21
u 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Σ 17 20 33 18 21 8 3 2 122
Prefixos de dues lletres:
ci-6 cl-6 co-37 cu-13
di-10 do-2 du-1
ic-1 id-1 io-1 is-1
ll-5 lo-4 lu-3
oc-7 os-2
si-8 so-7 su-6
ul-1

Prefix freqüent de tres lletres:
coc-11

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-8

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
cdi-2 cdil-2 cdilo-5 cdilos-1
cdilosu-1 cdilou-1 cdilsu-1 cdilu-3
cdio-6 cdios-5 cdiosu-1 cdiou-1
cdis-1 cdisu-1 cdlo-1 cdlos-1
cdlou-1 cdo-2 cdu-2 cil-4
cilo-3 cilos-8 cilosu-6 cilou-1
cils-3 cilsu-2 cilu-1 cio-4
cios-6 ciosu-1 cis-3 cisu-1
ciu-1 clo-5 clos-7 closu-3
clou-3 clsu-1 clu-5 co-2
cos-6 cosu-3 cou-1 csu-3
cu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'