Solucions del 20 de maig

LLETRES: r + amntu, PARAULES: 120

Tutis
| muntar, muntura, tramuntà, tramuntana,
| tramuntar

Palíndroms
| ara, ramar, rar, ratar,
| tartrat, tururut

Mots quadrats
| rara, rau-rau, rum-rum, tàrtar

Solucions per prefixos
am
| amar, amarant, amarar, amarra,
| amarrar, amura, amurar, amurat
an
| anar, anartra, anur, anura
ar
| ara, aram, arma, armar,
| armat, arn, arna, arnar,
| arnat, arran, arranar, arruar-se,
| art, àrum
at
| atarantar, atur, atura, aturar,
| aturat
au
| aura, aürt, aürtar
ma
| mamar, manar, manuar, mar,
| mara, maranta, marrà, marramau,
| marrana, marrar, mart, marta,
| matar, maurar
mu
| muntar, muntura, mur, mura,
| murar, murmurar, murta, murtar,
| murtra, murtrar
na
| nannar, narrar, natura
nu
| nuar
ra
| ram, rama, ramar, ramat,
| ramut, ran, ranura, rar,
| rara, rat, rata, ratar,
| ratat, rau-rau, rautar
ru
| rua o ruà, ruana, rum-rum, runa,
| runam, runar, ruta
ta
| tar, tara, tarannà, taranta,
| tarar, tararà, tartà, tartamut,
| tartana, tàrtar, tàrtara, tartrà,
| tartrat, tàtar, tàtara, tatuar
tr
| tram, trama, tramar, tramat,
| tramuntà, tramuntana, tramuntar, trau,
| trauma, traüt, truà
tu
| tuatara, tur, turma, tururut
un
| untar, untura
ur
| uranat, urat, urna