Dades del 22 de maig

LLETRES: m + abeltz, PARAULES: 74
PUNTS: 342, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 3 0 1 5 1 2 0 0 12
b 0 1 2 1 0 0 0 0 4
e 2 0 1 0 1 3 0 0 7
l 1 3 3 1 1 1 0 0 10
m 6 10 6 6 3 2 1 1 35
t 1 1 3 1 0 0 0 0 6
z 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 13 15 16 14 6 8 1 1 74
Prefixos de dues lletres:
am-11 at-1
ba-4
el-1 em-6
la-6 le-1 ll-3
ma-25 me-10
ta-4 te-2

Prefix freqüent de tres lletres:
mal-15

Sufix freqüent de tres lletres:
lat-7

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
abelm-6 abelmt-1 abelmtz-1 abem-2
abemt-3 ablm-2 ablmt-2 abm-3
aelm-6 aelmt-12 aem-2 aemt-4
alm-9 almt-6 am-3 amt-4
elm-4 elmt-1 em-1 emt-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'