Dades del 23 de maig

LLETRES: p + aclsu, PARAULES: 63
PUNTS: 265, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 1 0 1 0 0 0 0 3
c 2 2 4 2 2 0 0 0 12
l 0 1 3 1 0 1 0 0 6
p 8 8 11 3 1 2 0 1 34
s 1 1 3 1 0 1 0 0 7
u 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 13 13 21 8 3 4 0 1 63
Prefixos de dues lletres:
al-1 ap-1 as-1
ca-7 cl-2 cu-3
la-2 ll-2 lu-2
pa-26 pl-4 pu-4
sa-7
up-1

Prefix freqüent de tres lletres:
pal-9

Sufix freqüent de tres lletres:
apa-7

Hi ha 1 tuti de 7 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
aclp-6 aclps-1 aclpsu-1 aclpu-3
acp-4 acps-2 alp-8 alps-7
alpsu-3 alpu-6 ap-3 aps-6
apsu-3 apu-6 cpu-1 lpsu-2
psu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'