Solucions del 22 de maig

LLETRES: m + abeltz, PARAULES: 74

Tutis
| atzembla

Palíndroms
| ama, mam, mem

Mots quadrats
| mama o mamà, tam-tam

Solucions per prefixos
am
| ama, amable, amatat, amb,
| amè, ameba, amebea, amelat,
| ametla, ametlla, ametllat
at
| atzembla
ba
| balm, balma, balmat, bamba
el
| elm
em
| ema, embalall, embambat, embat,
| emblema, emmallat
la
| lam, lama, lambel, lamé,
| lamel·la, lamel·lat
le
| lema
ll
| llama, llema, lleme
ma
| mal, mala, malalt, malalta,
| malbé, maleta, mall, malla,
| mallal, mallat, mal·leable, malleta,
| malm, malt, malta, mam,
| mama o mamà, mamba, mamballeta, mamella,
| mamellam, mat, mata, matablat,
| mate
me
| meat, mel, melat, melé,
| meleta, mem, met, meta o metà,
| metall, mètel
ta
| tàlem, talma, també, tam-tam
te
| tem, tema