Dades del 24 de maig

LLETRES: d + aeflnt, PARAULES: 91
PUNTS: 531, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 1 5 4 5 5 0 1 1 22
d 4 6 6 5 4 3 3 0 0 31
e 0 2 1 2 2 0 0 0 0 7
f 0 2 2 0 4 1 0 0 0 9
l 0 0 2 1 2 1 0 0 0 6
n 0 1 1 6 2 0 0 0 0 10
t 0 0 2 1 2 0 1 0 0 6
Σ 4 12 19 19 21 10 4 1 1 91
Prefixos de dues lletres:
ad-4 ae-1 af-2 al-5 an-8 at-2
da-9 de-22
ed-5 en-2
fa-6 fe-3
la-2 ll-4
na-5 ne-5
ta-2 te-4

Prefix freqüent de tres lletres:
den-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-29

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 adef-1 adefl-1
adefln-1 adeflnt-1 adeflt-2 adefn-3
adefnt-1 adel-5 adeln-3 adelnt-8
adelt-8 aden-5 adent-12 adet-2
adf-1 adfl-3 adflt-1 adfn-1
adl-6 adln-6 adlt-2 adn-5
adnt-4 adt-1 del-1 delnt-1
den-1 dent-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'