Dades del 25 de maig

LLETRES: b + ahiltu, PARAULES: 94
PUNTS: 449, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
a 1 3 1 3 2 0 0 1 0 0 0 11
b 7 17 9 16 4 3 0 0 0 0 0 56
h 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 6
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 6
t 1 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 13
u 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Σ 9 24 18 26 9 4 2 1 0 0 1 94
Prefixos de dues lletres:
ab-4 al-7
ba-31 bi-8 bl-3 bu-14
ha-6
la-4 li-2
ta-6 ti-3 tu-4
ua-1 ul-1

Prefix freqüent de tres lletres:
bat-11

Sufixos freqüents de tres lletres:
tat-5 lla-5

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
ab-1 abh-1 abhil-1 abhilt-2
abhiltu-1 abhit-2 abi-3 abil-10
abilt-11 abiltu-3 abilu-2 abit-3
abiu-1 abl-9 ablt-7 abltu-2
ablu-5 abt-5 abtu-7 abu-5
bil-2 biltu-1 bilu-1 bit-1
bitu-1 biu-1 bltu-1 blu-2
btu-2 bu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'