Dades del 27 de maig

LLETRES: r + aeilqu, PARAULES: 162
PUNTS: 858, TUTIS: 4 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 3 10 13 14 6 7 2 0 55
e 1 3 4 1 0 0 0 0 9
i 2 0 0 2 2 0 0 0 6
l 1 4 4 9 3 1 0 0 22
q 0 0 1 3 3 3 1 0 11
r 10 8 12 10 5 6 1 1 53
u 0 1 1 3 1 0 0 0 6
Σ 17 26 35 42 20 17 4 1 162
Prefixos de dues lletres:
ae-2 ai-3 al-13 aq-3 ar-29 au-5
el-1 er-8
ia-1 il-2 ir-3
la-4 le-1 li-2 ll-15
qu-11
ra-14 re-17 ri-14 ru-8
ul-4 ur-2

Prefix freqüent de tres lletres:
arr-14

Sufix freqüent de tres lletres:
lar-17

Hi ha 4 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
aeilqru-4 aeilr-7 aeilru-2 aeiqru-2
aeir-9 aelqru-5 aelr-13 aelru-4
aeqru-7 aer-10 aeru-4 ailqru-7
ailr-14 ailru-7 aiqru-3 air-11
airu-4 alqru-1 alr-7 alru-8
ar-3 aru-4 eilqru-1 eilr-2
eilru-3 eiqru-2 eir-1 eiru-1
elr-2 elru-4 er-2 eru-1
ilr-3 ilru-1 iru-1 lru-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'