#paraulògic especial IEC

Aquí teniu les dades del Paraulògic especial en ocasió de la trobada La lògica del fenomen Paraulògic celebrada el 17 de febrer de 2022 a l’Institut d’Estudis Catalans i organitzada per la Secció Filològica.

Trobareu el Paraulògic especial en l’adreça: https://vilaweb.cat/paraulogic/?joc=iec

PARAULES: 107, PUNTS: 601
TUTIS: 3 (cap de perfecte)

Graella:
  3 4 5 6 7 8 9 10 11  Σ
a 1 4 6 5 4 1 2 - - 23
c - 1 1 4 3 2 1 1 - 13
f - 3 2 1 1 2 3 1 - 13
g 7 12 10 5 4 3 3 1 1 46
i - 1 - - 1 1 - - -  3
l - - 6 1 1 1 - - -  9
o - - - - - - - - -  0
Σ 8 21 25 16 14 10 9 3 1 107

Prefixos de dues lletres:
af-1 ag-9 al-13 
ca-5 ci-2 co-6 
fa-1 fi-7 fo-5 
ga-26 gi-2 gl-10 go-8 
il-2 io-1 
ll-6 lo-3 

Prefix freqüent de tres lletres:
gal-18

Sufix freqüent de tres lletres:
gia-10

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 8 lletres