Setmana 7

DADES DE LA SETMANA 7 DE 2022 

Paraules més freqüents:
empès (2), espès (2), espeu (2), ésser (2), est (2), este (2), èster (2), estès (2), estre (2), estrès (2), estret (2), pes (2), pse (2), pus (2), res (2), rest (2), restret (2), ser (2), serè (2), ses (2), sester (2), set (2), setè (2), setet (2), terrestre (2), tes (2), test (2), tres (2), tresè (2), treset (2), tse-tse (2), ien (2), inri (2), nier (2), nin (2), reni (2)

Paraula més llarga (12 lletres): terrusterrus

Llargada mitjana: 5.5 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 101.9 

Paraulògic del 14 de febrer
Lletres: S + EMPRTU
Paraules (88, llargada mitjana de 5.3):
empès, esme, esmús, esper, espès, espet, espeu, esprémer, esprue, esput, ésser, est, este, esteper, èster, estès, estre, estrep, estrès, estret, estupre, mes o més, messes, mester, mestre, mesurer, mus, museu, pertús, pes, pesseter, peuets, pres, pressut, prest, prester, presumpte, pse, pus, repès, reprès, reps, res, rest, restret, resum, rupestre, rus, ruste, sem, semestre, sempre, septe, septet, ser, serè, serp, sèrum, ses, sester, set, setè, setet, seu, seure, suèter, sueu, summe, súmmum, súper, suprem, surer, surt, temps, tempsut, termes, terrestre, terrús-terrús, tes, test, tres, tresè, treset, trespeus, trust, tse-tse, tust, usurer

Paraulògic del 15 de febrer
Lletres: L + EIMRST
Paraules (102, llargada mitjana de 5.6):
elemí, elet, elis, elisi, elit, elitisme, èlitre, ell, elm, els, esmeril, esmerlit, estel, estèril, esterlí, estil, estilet, etil, etilè, etilisme, ili, il·lès, il·liri, leri-leri, les, lies, límit, lirisme, lis, lisi, liti, litre, llei, lleme, llest, llet, lleter, lletereser, llets, lli, llim, llimer, llir, lliri, llis, llistell, llit, mel, melé, meler, melis, merlet, mesell, mesitilè, mètel, metil, metilè, mielitis, mil, milè, miler, mili, mill, miller, mil·lèsim, mil·límetre, mirtil, míssil, mitil, rel, relé, relisser, reteler, riell, rímel, seller, selleter, semillí, serrell, serreller, serrill, sèssil, setrill, setrilleres, sil, silè, silil, símil, sitrell, tel, telèmetre, teler, teleret, telesèrie, telitis, tell, terreller, til, til·ler, titllet, trílit, trill

Paraulògic del 16 de febrer
Lletres: N + EIQRTU
Paraules (84, llargada mitjana de 5.7):
enrere, enriquir, entenent, enter, entre, entretenir, etern, ien, inert, innutritiu, inquer, inquiet, inquirir, inri, intent, interí, intern, intruir, intuir, intuïtiu, inuit, nen, neret, net, neu, neutre, neutrí, nier, nin, nit, nitre, nitrit, nitrur, niu, niuet, nuet, nun, nutrient, nutritiu, nuu, qüern, quin, quinqué, quinquenni, quint, quinter, quintern, quintet, reientí, ren, renet, reni, renitent, rent, renuent, requint, retenir, retentir, retentiu, retinè, retint, reunir, rient, ruteni, tenir, tènue, tern, tinent, tint, tinter, tren, trentè, trentenni, trentí, trienni, trient, trineu, trinquet, unè, unir, unitiu, unt, untet, urent

Paraulògic del 17 de febrer
Lletres: O + ABEHNR
Paraules (77, llargada mitjana de 5.2):
abaronar, abonar, abonaré, aborronar, abraonar, abró, annona, anoa, anorrear, arborar, baobab, barbó, baró, barreró, barró, barroer, barroera, boa o boà, bobò, bòer, bon, bona, bonera, bonó, bor, borà, borar, born, bornar, borra, borrena, borrer, borrera, borró, borronar, borroner, braó, enarborar, enhorabona, enraonar, erro, error, honor, honorar, honra, honrar, hora, horror, nano, neó, nero o neró, non-non, nona o nonà, nora, oboè, obra, obrar, obrer, obrera, ona, ora, orar, orb, orba, orbar, orbe, ornar, oro o oró, raó, raonar, raor, rho, roba, robar, rober, robera, roborar

Paraulògic del 18 de febrer
Lletres: P + ADEMSU
Paraules (57, llargada mitjana de 5.3):
apa, aspa, aspada, dempeus, despesa, despús-demà, empassada, empès, empesa, espadada, espasa, espasada, espasme, espès, espessa, espeu, espuma, mapa, massapà, padda, pam, pampa, pap, papa o papà, papada, papau, papessa, papu o papú, papuda, papus, pas, passa, passa-passa, passada, passamà, pau, pausa, pausada, pedada, pepa, pes, pesada, pesadesa, peu, peuada, pse, pua, puada, pudu, pum, puma, pupa, pus, sap, sapa, saupa, upa

Paraulògic del 19 de febrer
Lletres: I + ADEJNR
Paraules (153, llargada mitjana de 5.7):
adenina, adiar, adinerada, adinerar, adir o adir-se, aeri, aèria, ai-ai, aidar, ain, aïnada, aïnar, airada, aïrar, aire, airejar, airina, anadènia, andí, andina, andriana, aní, araneid, ardeid, ardida, ari, ària, àrid, àrida, arnadí, arniar, arraià, arri, arrià, arriada, arriana, arriar, arrier, arrieria, daina, dandi, dardaire, darreria, denari, denària, denerida, denier, deniera, dèria, dia, diada, diana, diari, diària, diarrea, dida, diè, díedre o diedre, dienda, dina, dinada, dinadaire, dinar, dindar, dindi, díndia, diner, dinerada, dinerari, dinerària, dir, dríada, eia, èider, eina, enardir, endarreriar-se, endarrerir, enderiar, endidada, enjardinar, ennierada, enraiar, enrarir, enredaire, enrederir, erari, erina, iai, iaia, iar, iarda, idea, idear, ideari, ien, indè, indi, indià o índia, indiana, indianaire, indri, ínia, inri, ira, irada, iranià, iraniana, iridi, iridià, iridiana, iridina, irradiar, jai, jaia, jardí, jardiner, jardinera, jardineria, jeia, nadir, naia, nàiada, nènia, nereida, niada, niar, nier, niera, nierada, nin, nina, ninada, radi, radiada, radian, radiar, rai, raid, raier, raiera, randaire, raní, rànid, redir, rei, reina o reïna, rendir, reni, ria, riada, riera, rierada

Paraulògic del 20 de febrer
Lletres: S + BENORT
Paraules (152, llargada mitjana de 5.6):
benentès, bentos, bernès, bes, beset, besnebot, besnet, bessó, bessoner, bonets, bòrees, bornós, borrós, bosó, bosser, bossot, bòston, botornons, botós, bres, brossós, de sobte, ens, entès, entesos, entreson, esbós, esnob, ésser, est, este, èster, estèreo, estern, estès, estor, estorer, estoret, estort, estre, estrès, estret, estretor, no-res, nos, nostre, obès, obsés, obstetre, oest, onerós, onso, oros, ortoèster, osset, ossó, ossós, ostentós, ostrer, ostres, rebesnebot, rebesnet, rebost, reboster, renòs, res, ressò, ressort, rest, restret, ronser, ronso, ros, roser, rosetó, rosset, rossor, rost, rostre, sebest, sebester, sebó, seents, senès, senet, senó, sens, sense, sensor, sentor, ser, serè, sereno, serenor, serós, ses, sester, sèston, set, setè, setet, sobre, sobrebò, sobreentès, sobreòs, sobrer, sobretò, sobretot, sobtós, son, sonet, sonor, sonorós, sonós, sonso, sor, sorbet, sorn, sorrer, sorrós, sort, sorter, sortós, sostre, sot, sots, sotsobre, tenebrós, tens, tensor, terrestre, terrós o terròs, terrossós, tes, tesor, test, testó, torbós, tornès, torrentós, tors, tos, tost, tostorro, tres, tresè, treset, tresnebot, tresor, tresorer, tros, tse-tse